Folketingskandidat

Pressemeddelelse                                                                                                                                                               20. august 2018

Dansk Folkeparti lokalafdeling Skive har mandag den 20. august afholdt opstillingsmøde til det folketingsvalg som skal være afholdt senest den 17. juni 2019.
Til opstillingsmødet valgtes Anette Svindborg.
Anette er 43 år, bosiddende på Mors, og er gift med Peter som hun sammen har to store børn med.
Til dagligt arbejder Anette som Social og sundhedsassistent ved Morsø kommune, og blev ved kommunalvalget i 2017 valgt ind i byrådet. Allerede kort inde i den nye byrådsperiode, har Anette som lokal politiker fået sat nogle mærkbare DF-aftryk i byrådet. Blandt andet kan nævnes et kommunalt medlemskab af kattens værn, samt nogle flere varme hænder til ældreplejen. Som politiker er Anette særlig optaget af blandt andet infrastruktur, dyrevelfærd, ældrepolitik, og udlændingepolitikken.
I Skive kredsen er vi glade for valget – Med Anette, får Skive en kvalificeret kandidat, som kan bidrage både konstruktivt og dynamisk i forhold til vores egn.

Anette er et positivt, åbent og ærligt menneske. Hun møder sine medmennesker i øjenhøjde, og har med sin baggrund som Social og sundhedsassistent blandt andet en stor faglig indsigt i de udfordringer der er, og kan være på velfærdsområdet.
Qua sin daglige profession, har Anette desuden et særligt indblik i ældreområdet.
Anette, lokalforeningen, og bestyrelsen ser frem til et dynamisk samarbejde, hvor vi i fællesskab kan få DF politik på dagsordenen. Der vil blandt andet være mulighed for, at møde Anette ved Håsum marked den 1. og. 2. september hvor DF vil have en stand.

På vegne af bestyrelsen i Dansk Folkeparti lokalafdeling Skive, Tom Bøgholm.